Elektrokardiogram – co trzeba wiedzieć

Zdrowie

Elektrokardiogram (EKG) jest jedną z najstarszych technik diagnostycznych stosowanych przez lekarzy do diagnozowania problemów z sercem. W ostatnich czasach, wraz z postępem technologii, kilka nowych testów elektrokardiograficznych są dostępne na rynku.

Elektrokardiografia jest procedurą medyczną, która mierzy aktywność elektryczną serca. W normalnej osoby, prąd elektryczny jest tworzony przez węzeł zatokowy, przedsionki i komory. Serce bije w regularnym rytmie o stałej częstotliwości. U pacjenta z chorobą serca impulsy elektryczne są nieregularne i słabe lub nieobecne. Z tego powodu elektrokardiogram (EKG) służy do monitorowania aktywności elektrycznej serca.

Istnieją dwa rodzaje EKG:

1. EKG powierzchniowe (Surface ECG)

2. Implantowane urządzenie kardiologiczne

EKG powierzchniowe

Elektrokardiogram wykonuje się poprzez umieszczenie elektrod na skórze klatki piersiowej. Elektrody są podłączone do maszyny, która rejestruje aktywność elektryczną serca. Elektrody umieszczane są na palcach, nadgarstkach, szyi, nogach i ramionach. Aktywność elektryczna serca jest rejestrowana w postaci fal. Lekarz może analizować te fale i sprawdzić, czy nie ma nieprawidłowości w rytmie serca.

Powierzchniowy EKG jest jedną z najważniejszych części badania fizycznego. Elektrokardiogram to szybki i łatwy sposób na określenie, czy pacjent ma problemy z sercem.

Powierzchniowe EKG ma cztery główne zastosowania:

1. Do monitorowania rytmu serca danej osoby

2. Aby ocenić zdrowie mięśnia sercowego

3. Aby sprawdzić stan zdrowia zastawek serca

4. Określenie miejsca występowania arytmii

Wszczepialne urządzenie kardiologiczne

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator to urządzenie, które jest chirurgicznie wszczepiane w klatkę piersiową. Monitoruje aktywność elektryczną serca i wysyła sygnały elektryczne, aby wstrząsnąć sercem, jeśli ma ono nagły nieprawidłowy rytm. Jest on stosowany w leczeniu osób, które miały atak serca i są zagrożone kolejnym atakiem serca.

Rozrusznik serca to urządzenie, które jest wszczepiane w klatkę piersiową i monitoruje rytm serca. Stosuje się go u pacjentów, którzy mieli atak serca i są zagrożeni nagłą śmiercią.

Wnioski:

W tym artykule wyjaśniłem Ci różne rodzaje EKG i ich zastosowania. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci zrozumieć różne rodzaje EKG i jak je interpretować.